Traffic Light!

Traffic light hijau JALAN! Traffic light merah BERHENTI!

Aktiviti Traffic Light merukan aktiviti mudah yang boleh diterapkan kepada anak anak. Dengan aktiviti ini, anak-anak akan diberi arahan mudah iaitu sama ada GO (jalan) atau STOP (berhenti).

Permainan ‘traffic light’ – membina kemahiran mendengan arahan

Dengan arahan mudah seperti GO atau STOP ini, anak anak akan dilatih untuk mendengar arahan mudah mengikut arahan yang diberikan oleh cikgu.

Permainan ‘traffic light’ – membina kemahiran mendengan arahan

Aktiviti ini dijalankan dengan dua cara iaitu secara berkumpulan atau individu. Secara individu akan melatih sosioemosi anak dengan memberi mereka peluang untuk diuji dan diberi arahan di hadapan khalayak. Ini boleh membatu mengurangkan rasa malu di hadapan khalayak

Permainan ‘traffic light’ – membina kemahiran mendengan arahan

Secara berkumpulan pula melatih anak-anak mendengar arahan secara kolektif. Anak-anak mempunyai sifat semula jadi untuk mengikut dan berdaya saing bersama rakan-rakan sebaya. Dengan memberikan arahan secara umum, anak-anak akan cuba sedaya upaya untuk mengikut arahan diberi agar mereka tidak berasa ketinggalan atau lain dari rakan-rakan mereka.

Permainan ‘traffic light’ – membina kemahiran mendengan arahan
Share Tentang Era Kreatif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *